Bæredygtigt landbrug

I vores definition tager vi udgangspunkt i Brundtland-rapporten fra 1987, hvor begrebet har en økonomisk, social, etisk såvel som økologisk vinkel. Et bæredygtigt samfund, er et samfund med økonomisk overskud, som ikke nedslider mennesker, natur og materiel, som er på forkant til en verden i år 2030 der har brug for 50 procent flere fødevarer end i dag.

Den danske jord er i øjeblikket udpint og med den mængde gødning, der for øjeblikket er tilladt, indeholder det danske korn 35-40 procent mindre protein end udenlandsk korn. Sunde velgødede planter har større rodnet, vokser mere og optager mere CO2 end sultne afgrøder, der ikke trives. Større afgrøder giver større rødder og dermed et større optag af kvælstof (N). Kvælstof er planternes næring – byggestenen til det livsvigtige protein. Når kvælstof tilføres efter ligevægtsprincippet, bliver der stort set ikke udvasket mere kvælstof fra markerne, end der udvaskes fra marker med sultne afgrøder med dårligt rodnet.

Det er for os det bæredygtig landbrugs produktion handler om. Det handler om at producere ud fra bæredygtige principper både økonomisk og miljømæssigt og skaffe sunde afgrøder til glæde for føde og foder. Så vi ikke tvinges til at importere så meget soja fra Sydamerika, som de nuværende gødningsmængder tvinger os til.

Den målrettede regulering af landbruget baseret på målinger, som kommer nu, vil vise, nøjagtig hvor vi skal sætte ind med indsatser for naturen. Det er bæredygtigt. Det er jo tosset at bygge f.eks. minivådområder, hvor udledningen er meget mindre end de grænser, der er sat af forsigtighedshensyn. Og så skal der sættes ind overfor de 18.000 punkter, hvorfra der kan forekomme regnbetingede overløb, der bl.a. leder miljøfremmede stoffer ud i vandløbene.

Bæredygtighed er jo også at have et ordentligt liv på landet, hvor man ikke frygter at det lokale vandløb oversvømmer landsbyens kældre. Og bæredygtighed er, at vi landmænd har mulighed for at producere sunde fødevarer og glædes til en ny arbejdsdag med positive udfordringer.