Landbrug

Landbruget omfatter 732 ha.

Kalsbøls andel udgør 235 ha, øvrige ejendomme 82 ha. og forpagtning 407 ha.

Boniteten varierer fra lerjord til svær lerjord og er meget dyrkningssikker.

Produktionen koncentrerer sig om planteavl - korn, frø, raps, spinat. Hovedvægten ligger på kornavl i fremavl.

Grundlaget for produktionen er et moderne og tidssvarende produktionsapparat som til stadighed søges udbygget og udviklet gennem en aktiv investeringspolitik.

Ud over den traditionelle landbrugsdrift tilbydes der pasningsaftaler.

Vi sælger halm fra tørt lager til foder såvel som til brændsel.

 

IMG0200
IMG2881
IMG0568
IMG2253
IMG0947
DSC00034
IMG1417
IMG2341
iPhoto-bibliotek
IMG0208