Landbrug

Landbruget med salgsafgrøder omfatter 960 ha.

Kalsbøls andel udgør 265 ha, øvrige ejendomme 250 ha. og forpagtning 485 ha.

Boniteten varierer fra lerjord til svær lerjord og er meget dyrkningssikker.

Produktionen koncentrerer sig om planteavl - korn, frø, raps, spinat. Hovedvægten ligger på kornavl i fremavl.

Grundlaget for produktionen er et moderne og tidssvarende produktionsapparat som til stadighed søges udbygget og udviklet gennem en aktiv investeringspolitik.

Ud over den traditionelle landbrugsdrift tilbydes der pasningsaftaler.

Vi sælger halm fra tørt lager til foder såvel som til brændsel.

 

IMG5476
IMG8144
8006
IMG8074
IMG5215-2
835EDC3F-B21D-4D23-85A7-26D5E026977F1201a
IMG0947
IMG6563
IMG6590
IMG1417