Historien

Kalsbøl var oprindeligt en landsby af samme navn, grundlagt i den ældre middelalder af manden Kals. Endelsen "bøl" betyder gård eller bolig. Kalsbøls historie kan føres tilbage til 1500-tallet. I byen Kalsbøl lå en gård, Blæsbjerg som Kronen i 1575 mageskiftede til Holger Rosenkrantz på Boller Gods. Gården fik senere samme navn som byen.

Ved enevældets indførelse hørte Kalsbøl med 10 tdr. htk under Barritskov, den var da en almindelig bondegård. I 1826 blev der lagt en gård i Klejs ind under Kalsbøl, og derefter var den på 34 tdr. htk. Og et jordliggende på ca. 180 ha. I perioden 1669- 1895 er ejendommen overdraget adskillige gange.

I 1895 købte Bryggeriejer Herman Levy Kalsbøl. Herman Levy døde samme år og den blev derefter drevet af enken Sofie Levy.

Senere ejere var:

(1903) Johan H. Levy

(1965) Herman Levy

(1996) Michael og Johan Levy

Hovedbygningen på Kalsbøl blev opført i 1844-1845 og består af en hovedfløj i 2 etager med to sidefløje. En del af ejendommen er i dag fredet. Den ældste af ladebygningerne er opført i 1689.

Landbrugets historie - med dets udvikling, mekanisering og specialisering - har også været Kalsbøls historie. Fra det store antal landarbejdere, skovarbejdere, tjenestefolk, kuske, gartnere for 200 år siden, til i dag, hvor få effektive medarbejdere med deres land- og skovbrugsmaskiner klarer alt arbejdet. Kalsbøl er fulgt med tiderne - både når de har været gode og mindre gode for landbruget - og er i dag et interessentskab, bestående af Kalsbøl, Damgaard og Skævlundgård samt mindre ejendomme, som tilsammen dækker ca. 960 hektar ager inkl. forpagtning, 62 hektar skov, 6 hektar have/park til hovedbygning, udlejningsboliger mv.

IMG4053
1050586
1050579
IMG0226
GOPR0242
Diverse-2011-071
Diverse-2011-067
IMG1164
GOPR0516
IMG5999