Virksomhedsinfo

Lidt generel info om Kalsbøl

Bjerrevej 388

DK-7130 Juelsminde

Landbruget omfatter 732 ha.
Kalsbøls andel udgør 235 ha, øvrige ejendomme 82 ha. og forpagtning 407 ha.

Boniteten varierer fra lerjord til svær lerjord og er meget dyrkningssikker.

Produktionen koncentrerer sig om planteavl - korn, frø, raps, spinat. Hovedvægten ligger på kornavl i fremavl.

Grundlaget for produktionen er et moderne og tidssvarende produktionsapparat som til stadighed søges udbygget og udviklet gennem en aktiv investeringspolitik.

Ud over den traditionelle landbrugsdrift tilbydes der pasningsaftaler.

Skoven består hovedsagelig af løvtræ og en minder del gran 55 ha.

Vi har i 2016 opført ny lagerhal på 2000 m2 hvor vi har indsat 800 m2 med Flach & Le-Roy trægulv i hårdt træ.

 

GOPR0478
1050586
IMG0893
IMG3122
IMG3118
GOPR0245
20080203-101
1131360
Diverse-2011-076
IMG5999